Welkom op de website van Stichting Zlato. Wij zetten ons in voor erkenning van de ziekte van Lyme. In Nederland geven wij voorlichting over de ziekte van Lyme en ondersteunen wij binnenlandse projecten die ten goede komen aan Nederlandse Lyme patienten. Vorig jaar hebben wij Lyme Epidemie en de documentaire SOS Lyme gesteund. Dit jaar sponsoren wij het evenement Lopen voor Lyme. Daarnaast ondersteunen wij nog steeds het Slowaakse ziekenhuis. Hieronder mijn verhaal.

Over ons

Stichting Zlato is opgericht omdat ik, Lotte, in augustus 2012 ernstig ziek ben geworden na een tekenbeet. Ik ontwikkelde de "ziekte van Lyme" en tal van andere infectie ziekten. Een lange strijd en pijnlijke lijdensweg, langs diverse ziekenhuizen en artsen volgt. Door het te laat ingrijpen van de Nederlandse arts, gebrek aan kennis en opeenstapeling van fouten raak ik, eind september 2013, volledig arbeidsongeschikt en wordt ik bedlegerig en afhankelijk van een rolstoel. Mijn leven veranderde drastisch, langzaam verloor ik de regie over mijn eigen lichaam. Mijn toestand werd uitzichtloos en de pijn werd ondraaglijk en onmenselijk. Uiteindelijk ben ik in een Universitair ziekenhuis terecht gekomen in Slowakije. In voor mij armoedige omstandigheden ben ik liefdevol behandeld. Voor mij is en was het niet te begrijpen dat er in Nederland geen hulp voor mij was. De strijd was en is in Nederland erg eenzaam. De armoede in het ziekenhuis raakte mij ontzettend, ik heb er heel wat traantjes om moeten laten. Tijdens mijn opname heb ik besloten, als ik de ziekte overleef, wil ik mijn arts gaan helpen met de renovatie. Ik denk dat deze droom mij erg ver heeft gebracht en nog gaat brengen in mijn herstel.

Op dit moment ben ik nog steeds in behandeling in Slowakije, daarnaast volg ik een alternatieve behandeling in Nederland. Deze combinatie zou voor mij wel eens de "gouden" schakel kunnen worden naar een betere toekomst. Ik ben ontzettend trots en blij dat ik na een lange zoektocht deze kanjers heb gevonden...

Allereerst wil ik mijn artsen in Slowakije en mijn Nederlandse helden Dr.Kingma, Prof Jonker, Theo, Philip, Fred en Marja bedanken. Daarnaast wil ik Frans en Naomi ontzettend bedanken voor het mee opzetten van de Stichting. Als laatste wil ik ook alle vrijwilligers en donateurs bedanken voor hun inzet en bijdrage! Iedereen super bedankt voor het mede mogelijk maken van mijn "droom".

Met trots kan ik jullie vertellen dat we onlangs het ANBI keurmerk hebben mogen ontvangen! Particulieren en bedrijven die ons sponseren, mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Contact Details

Stichting Zlato
info@stichting-zlato.nl
KvK 61202967
IBAN NL48 RABO 0188 9075 64
RSIN 8542 51 625

Zlato

Doel

Eindhoven Augustus 2014

Zlato is het Slowaakse woord voor "goud". Ik was op zoek naar een gouden behandeling die mijn leven kon redden. Ik vond deze behandeling en trof een Professor met een hart van goud. Ondanks dat zij niet de middelen en het geld heeft, vaart zij haar eigen koers. Wij hebben bewondering en diep respect voor deze Professor en haar werkwijze. Onze wens is deze professor financieel bij te kunnen staan zodat zij meer budget krijgt voor onderzoek. Daarnaast willen wij haar bijstaan in de renovatie van haar ziekenhuis. Deze arts, met deze kwaliteiten, verdient een beter ziekenhuis.


Resultaat

Resultaat

Eindhoven Augustus 2014

Ons resultaat van dit project moet zijn dat het Universitair ziekenhuis (department infectieziekten) in Slowakije gemoderniseerd wordt. Er moet een betere werkbare situatie worden gecreëerd voor de artsen en de patiënten. Als eerste zullen wij al het sanitair (wc's en doucheruimtes) schilderwerk en tuin aanpakken. Dit resultaat moet in 5 jaar gerealiseerd zijn. Daarnaast is er een sterke behoefte aan een lift in het pand, wij hopen dit doel te kunnen realiseren in 10 jaar. Een nevendoel van onze stichting is dat er meer bekendheid komt voor de ziekte van Lyme in zowel het binnen als buitenland. Wij streven erna dat er betere behandelingen en bloedtesten komen. Alle resultaten worden gerealiseerd d.m.v. sponsoring, giften en inkomsten van acties door vrijwilligers die direct en volledig ten goede komt aan de doelstellingen van de stichting. Er zullen dus geen manuren, bonussen enzovoorts uitbetaald worden.


Aanpak

Aanpak

Eindhoven Augustus 2014

De doelstelling van de stichting zal gerealiseerd worden op meerdere manieren:

1. De sponsoren zullen worden geworven in onze directe omgeving.

2. Bedrijven zullen worden benadert voor sponsoring in de vorm van geld en/of goederen.

3. Met behulp van gemotiveerde vrijwilligers, zullen wij diverse acties op gaan zetten om geld op te halen om onze doelstelling te kunnen realiseren.

4. Door middel van de verkoop van onze Zlato armbanden en tassenhangers.

5. Door middel van onze website en Facebook pagina. Op onze website en Facebook pagina zal te zien zijn welke “natura” zaken voor het betreffende jaar nog niet gesponsord zijn. Hierbij valt te denken aan drukwerk, enveloppen, postzegels enzovoorts.

Jaarverslag

Get Hosting.

Wilt u ons helpen?

Stichting Zlato is blij met iedere gift. Wij garanderen dat alle giften en overige inkomsten volledig (100%) ten gunste komen van ons goede doel.

Rabobank: NL48RABO0188907564 t.n.v. Stichting Zlato

KVK Eindhoven 61202967

Zlato

 • De doelstelling van de stichting zal gerealiseerd worden door middel van transparantie, eerlijkheid & openheid, doorzettingsvermogen en de grote toegankelijkheid van het internet.

  Zlato
 • Transparantie: Alles wat met de stichting te maken heeft zal op internet gepubliceerd worden zodat alle sponsoren en vrijwilligers kunnen volgen wat er met hun sponsorbedrag gebeurd.

  Zlato
 • Eerlijkheid & Openheid: In onze stichting staat eerlijkheid en openheid centraal. Iedere cent die binnenkomt in onze stichting zal goed terecht komen. De voorzitter van de stichting is door haar ziekte in behandeling in het Universitair ziekenhuis in Slowakije. Zij is bekend met het team artsen en het ziekenhuis. Zij kan er op toezien dat het geld goed gebruikt wordt. Doordat de stichting klein blijft beperken wij het risico van fraude en is het beter mogelijk overzicht te houden.

  Zlato
 • Doorzettingsvermogen: Voor het opzetten van dit project is een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig. De ziekte van Lyme is een complexe ziekte, om te vechten tegen deze ziekte is een enorme doorzettingsvermogen nodig. Wij zijn echter vastbesloten dat de doelen van de stichting bereikt worden.

  Zlato
 • Toegankelijkheid van het internet. Zoals in bovenstaande punten valt te lezen, speelt de website van de stichting een grote rol. Doordat internet voor bijna iedereen toegankelijk is kunnen de bovenstaande punten gerealiseerd worden.

  Zlato

Get In Touch.

Heeft u vragen, opmerkingen of een tip laat het ons weten.

Stuur een mail naar

"Info@stichting-zlato.nl"